woterproofing

Полагането на хидроизолацията става с газопламъчни горелки.

Материалите с които работим са от 2,5 до 5,5кг на м2 и са  Български,Руски или Италиански и биват с и без посипка.Посипката може да бъде в цветове- син,сив,червен,зелен.

От дебилината на изолацията  и броя на пластовете които клиента желае  зависи цената и гаранциите които  даваме

Гаранциите които даваме са 5,10, и 15год.